Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: O. Salo Oy
Postiosoite: O. Salo Oy, Indolantie 10, 67600 KOKKOLA
Puhelinnumero: 050 4520 214
Käyntiosoite: Indolantie 10, 67600 KOKKOLA
Rekisteriin liittyvät tiedustelut: leena.kippo@osalo.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus:
- Palveluntuottajan asiakkaiden yritys- ja henkilötietojen, yhteystietojen ja ostohistoriatietojen kerääminen.
- Yrityksen oikeutettu etu kehittää ja parantaa palveluja, tuotevalikoimaa ja verkkosivustoa. Katsomme, että henkilötietojen rajoitettu käsittely liiketoimintamme kehittämiseksi tuottaa myös asiakkaalle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Rekisterin tietosisältö:

Yrityksen/henkilön itsensä ilmoittamat yhteys-, laskutus- ja toimitustiedot. Lisäksi asiakaskohtaisesti tallennetaan ostotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään Palveluntuottajan asiakkaalta saadun tiedon perusteella. Tiedot päivittyvät ajantasaisesti tietojärjestelmään asiakkaan tilausten pohjalta.

Tietojen luovutus:
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
  • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
  • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
  • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
  • Tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa
  • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Osalo.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Rekisterin sisäinen käyttö:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tietoja käytetään Palveluntuottajan tehtävien hoitamiseen, kuten tuotteiden toimittamiseen ja raportointiin. Tietojen käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan tuotteiden toimittamiseen osallistuvat työtehtäviensä mukaisesti. Muut ovat sivullisia asiakkaan tietoihin nähden eikä heillä ole oikeutta ilman asiakkaan kirjallista suostumusta saada tietoja käyttöönsä.

Rekisterin suojaus:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Käyttöoikeuden saaminen järjestelmään edellyttää käyttäjän kirjallista vaitiolositoumusta.

Rekisterin säilytys, arkistointi ja hävittäminen:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä asianmukaisia säilytysaikoja noudattaen.

Tarkastusoikeus:
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Asiakkaalle varataan mahdollisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin näyttöruudulla ja pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti pyytäjän haluamassa laajuudessa. Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, kieltäytymisestä annetaan yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tarkastusoikeuden epäämiseen. Todistukseen liitetään valitusosoitus.

Tiedon korjaaminen:
Asiakas tekee tietojansa koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti Palveluntuottajalle. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tiedon korjaamisen epäämiseen.

Kielto-oikeus:
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla. Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

 

© Copyright 2023 O. Salo Oy