Takuuehdot

Takuuehdot

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa tarkoitettua myyjän virhevastuuta. Asiakkaan tulee tutustua tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuaika ilmoitetaan ostokuitissa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti.

Käytetyillä purkuosilla/ tavaroilla on omat takuuehtonsa.

Käytettyjen purkuosien takuuehdot

Käytettyjen purkuosien takuuehdot:

Käytetty tavara ei ole uudenveroinen, siksi käytettynä ostetussa tavarassa voi olla vikoja, jotka johtuvat käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta, mutta eivät ole kuluttajansuojalain tarkoittamia tavaran virheitä.

Salo Oy myöntää myymilleen tuotteille minimissään toimivuustakuun, ellei muuta ole ilmoitettu. Jos tuotteelle tarjotaan edellä mainittua laajempi takuu, tästä on maininta tuotteen myyntitiedoissa. 

 

Toimivuustakuu:

Salo Oy myöntää myymilleen käytetyille osille toimivuustakuun, ellei muuta ole ilmoitettu. Jos tuotteelle tarjotaan edellä mainittua laajempi takuu, tästä on maininta tuotteen myyntitiedoissa. Asennusta ja irrotusta ei korvata. Annamme yhden (1) kuukauden vaihtotakuun, jona aikana rikkoontuneen varaosan tilalle annamme vastaavanlaisen. Jos emme pysty hankkimaan tilalle vastaavan kuntoista osaa, niin palautamme varaosan hinnan.

Takuu koskee kaikkia myymiämme käytettyjä purkuosia, mutta ei välillisiä kustannuksia, kuten asennus-, hinaus- ym. kuluja. Takuuvaihdon edellytyksenä on, että varaosa palautetaan meille ja pystymme tunnistamaan varaosan myymäksemme. Myymälämyynnissä kassakuitti ja postimyynnissä lähete (esim. jälkivaatimus tai lasku) toimivat takuutodistuksina, joten säästä nämä dokumentit.

  Takuu korvaa:

  • myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa vaikuttaneet kauppaan
  • myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan
  • tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää

  Takuu ei korvaa:

  • Takuu ei korvaa normaalia kulumista, eikä virheellisestä asennuksesta johtuvia vahinkoja.
  • Takuu ei korvaa sähkö osia esim. ohjausboxit, ruiskun osat, releet, säätöyksiköt jne.

  Voimaanastuminen ja voimassaolo:

  • Takuu astuu voimaan käytetyn purkuosan myyntihetkellä. Takuu on voimassa ostoajankohdasta asti. Takuun voimassaoloalue on Suomi.

   

  Käytetyille moottoreille, vaihteistoille ja vetopyörästöille myönnetään 3 kk:n takuu. Takuu on voimassa ostoajankohdasta asti.

  Käytetyn moottorin takuuehdot:

  • Takuu kattaa moottorin ilman apulaitteita.
  • Takuu ei koske runkomoottorin ulkopuolisia osia esim. turboahdinta, polttoainepumppua, suuttimia, imu- tai pakosarjaa, vesipumppua, termostaattia, EGR- venttiiliä tai muita pakokaasuun liittyviä laitteita, moottorin mukana mahdollisesti seuraavia tunnistimia tai antureita.
  • Moottori tulee asentaa sellaisen tahon toimesta, jolla on riittävä osaaminen ja tarvittavat erikoistyökalut asennuksen ja tarvittavien sopeutusten suorittamiseen.
  • Moottori tulee aina huoltaa ennen käynnistämistä. Huollolla tarkoitetaan moottoriöljyn, öljynsuodattimen, ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen, sytytystulppien sekä jakohihnan uusintaa (jos käytössä) sekä muita toimenpiteitä moottorivalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti. Ostaja on velvollinen selvittämään edellä mainitut toimenpiteet.
  • Joidenkin moottoreiden osalta O. Salo Oy voi asettaa takuulle erityisehtoja tai rajata joitakin komponentteja takuun ulkopuolelle, näistä mainitaan myynti-ilmoituksessa.
  • Takuu ei korvaa vahinkoa, joka johtuu siitä, että moottori on päästetty ylikuumenemaan!
  • Takuu ei ole voimassa, jos edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu tai autoa on käytetty valmistajan ohjeiden vastaisesti. Moottori on varmistettu tunnistemerkinnöin.
  • Takuu ei korvaa asennuskustannuksia!

  Käytetyn automaattivaihteiston takuuehdot:

  • Automaattivaihteiston takuu kattaa automaattivaihteiston, momentinmuuntimen sekä mekatroniikkayksikön.
  • Takuu ei kata vaihteiston ulkopuolista ohjainlaitetta, tiivisteitä, johtosarjoja, öljynjäähdyttimiä, tai niiden putkia.
  • Takuu ei myöskään kata kaksoiskytkin- ja robottivaihteistojen kytkintä tai vauhtipyörää.
  • Takuun säilyminen edellyttää vaihteiston asentamista sellaisen tahon toimesta, jolla on riittävä osaaminen ja tarvittavat erikoistyökalut asennuksen ja tarvittavien sopeutusten suorittamiseen. Vaihteisto tulee aina huoltaa ennen käyttöönottoa ja reklamaatiotapauksessa tulee asiakkaan tarvittaessa tämä todentaa. Huollolla tarkoitetaan vaihteistoöljyn ja -suodattimen (jos asennettu) uusintaa vaihteiston valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä muita mahdollisia vaihteiston valmistajan suosittelemia toimenpiteitä. Ostaja on velvollinen selvittämään edellä mainitut toimenpiteet.

  Käytetyn manuaalivaihteiston tai vetopyörästön takuuehdot:

  • Takuu kattaa laakeroinnin ja voimansiirron rattaat.
  • Takuu ei koske synkronointirenkaita, vaihteensiirron osia tai tiivisteitä.
  • Takuu ei myöskään koske mahdollista vaihteiston öljynjäähdytintä tai sen putkia. Vaihteisto tulee huoltaa ennen käyttöönottoa ja reklamaatiotapauksessa tulee asiakkaan tarvittaessa tämä todentaa. Huollolla tarkoitetaan vaihteistoöljyn uusintaa valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä muita mahdollisia vaihteiston valmistajan suosittelemia toimenpiteitä. Ostaja on velvollinen selvittämään edellä mainitut toimenpiteet.

  Huoltojen ja korjauksien takuuehdot

  Tarjoamme työsuoritteille 6kk takuun. Takuu kattaa kaikki meillä tehdyt työt.